Låt oss inte sila mygg och svälja elefanter!

Detta är normalt en blogg om löpning, men jag måste dela med mig av en tanke och göra ett ställningstagande!

Nu är den igång igen… Den politiska debatten och dess pajkastning. Jag läser dagligen inlägg om hur flykting-mottagandet kostar som mycket och påverkar Sverige så mycket att vi kraftigt bör reducera detta till ett minimum för att Sverige inte ska krackelera fullständigt.

Det sägs ”att våra fattigpensionärer får betala för sina tandläkarbesök medan ”illegala flyktingar” får detta gratis”, ”att äldre inte längre får sylt till pannkakorna för att kostnaderna för flyktingar är så hög”, ”att de finns över 50 områden i Sverige där inte längre polisen vågar gå in av rädsla för invandrargrupper som är våldsamma”, ”att svenska skolans ”förfall” beror på att pengarna istället används för att ta hit anhöriga till de flyktingar som kommit Sverige”, etc…

Förutom att de flesta av påståendena är rena lögner anser jag att resten är helt utan relevans. Jag vill därför dra en parallell för att sätta kostnader och problem/utmaningar (för det finns problem och utmaningar) som uppkommer i samband med flyktingmottagning och invandring i proportion med någonting annat som jag hittills inte hört någon driva lika hårt. Trots de skadeverkningar och kostnader som det för med sig.

 

Detta ”något” kostar samhället ca 45 miljarder per år netto. 45 miljarder! Beroende på vilka siffror man ska jämföra med så är det lika mycket eller t.o.m. dubbelt så mycket som flyktingmottagandet och invandringen kostar netto. Detta ”något” för dessutom inte med sig någon långsiktig fördel i form av arbetskraft, innovation eller tillväxt. Vilket invandringen gör.

128 000 människor plus dess familjer/närhet är direkt drabbade av detta ”något”. Så drabbade att många av dessa människor kommer att ha psykiska ärr för livet. Många av dessa är barn. Barn som tvingas uppleva saker som barn inte ska uppleva! Se saker som barn inte ska behöva se! Höra saker barn inte ska behöva höra! Känna saker som barn inte ska behöva känna!

Detta ”något” dödar årligen ca 4500 personer i Sverige. Dödar! Många av de som dör är helt oskyldiga och har helt oprovocerat dödats p.g.a. detta ”något”. Utöver de som dör varje år p.g.a. detta ”något” uppger 74 % av männen och 51 % av kvinnorna som misshandlats att detta ”något” varit bidragande till misshandeln.

Detta ”något” är alkohol. De flesta som konsumerar alkohol klarar av det, men i alldeles för många fall går det över styr. Om vi ska ha samma retorik som vissa har kring flyktingmottagning gällande alkoholen så är det solklart att alkoholens negativa påverkan på vårt land, vår ekonomi och vår välfärd är långt mycket större.

 

Så innan vi stänger våra gränser för människor i nöd och som behöver vår hjälp kan vi ju ställa oss följande frågor:

  • Ska alla som handlar/konsumerar alkohol också registreras likt det förslag som SD lagt fram för svenskar med invandrarbakgrund?
  • Bör vi försöka samla alla som nyttjar alkohol på samma geografiska område?
  • Ska alkohol förbjudas/stoppas?
  • Bör vi inte lasta ALLA andra ekonomiska bekymmer som finns i vårt samhälle på alkoholen?

Listan kan göras mycket mycket längre… och ju längre den blir desto löjligare och helt osannolik blir den. Så osannolik och löjlig att alla förstår att vi varken vill eller kan göra på det sättet!

 

Min konklusion:

Är du missnöjd med andra partier och därför röstar på SD, rösta blankt!

Vill du fortsätta sila mygg och svälja elefanter, fortsätt att rösta på SD…

 

 

Källa: http://www.can.se/sv/drogfakta/fragor-och-svar/alkohol/#

 

En kommentar Lägg till

  1. Jimmy skriver:

    Instämmer helt. Alkohol är det absolut största enskilda hotet mot den svenska befolkningen och har varit detta under väldigt lång tid. Inte invandring, utländsk kultur eller på sistone, ryssen. Ha barnen i åtanke och låt julgroggen/julsnapsen vara ifred. Det är verkligen ingen uppoffring.

Kommentera