Varför allt detta hat? – Dagens fundering under löprundan – 10,6 km

2015-02-17 16.45.06När jag är ute och springer kommer jag in i ett rum där mina tankar kan flyga fritt och nya frågor kommer upp. Ibland även nya insikter. Idag flög mina tankar kring allt hat som verkar finnas lite överallt. Jag får känslan av att tonläget blir skarpare och skarpare för varje dag som går. Och det enda man med säkerhet kan säga är att hat föder hat. Så fortsätter vi att hata som kommer andra att göra det också. Mina funderingar kretsade framförallt kring 2 fenomen av hat. Det ena är hatet mot en annan grupp och inte mot individer. Det andra fenomenet är hatet mot någon, några eller något utan att ha nog med fakta.

Det första fenomenet är det som yttrar sig i att man av någon anledning hatar en viss grupp av människor. Inte någon eller några personer i gruppen utan hela gruppen. Gruppen kan bestå av Djurgårds-supportrar, muslimer, homosexuella, judar, direktörer eller annat som man går till hårt angrepp mot och hyser avsky mot eller hatar. Man närmar sig gärna gruppen. Antingen fysiskt genom att med våld försöka skada eller också genom att via media/social media försöka skada genom att svartmåla, dikta ihop saker (förtala) eller helt enkelt leka med statistik så att den passar ens agenda. Enstaka händelser kan presenteras som karaktäristiskt snarare än en enstaka händelse. Detta närmande sker inte utifrån perspektivet att man vill lära sig mer om gruppen för att skapa nya insikter och kanske t.o.m. nya vänner eller bekantskaper. Tvärtom så plockar man selektivt ut de nyheter/fakta/statistik/uttalanden/händelser som passar ens redan klara uppfattning och spär på den. Så istället för intresse för den gruppen som förefaller konstig eller annorlunda gräver man djupare skyttegravar och den enda gången man sticker upp huvudet är när man ska skjuta. Allt det här skapade naturligtvis en hel del frågor hos mig. Varför vill man så gärna klumpa ihop personer till en grupp när man ska hata? Vad är det som gör att det blir enklare då? Vad är det som gör att (annars kloka) människor sväljer informationen som de får om gruppen helt utan källkritik utan snarare med en selektivitet som stärker sin befintliga uppfattning?

Det andra fenomenet är besläktat med det första, men ändå inte riktigt samma. Det andra fenomenet handlar om hat mot någon, några eller något man inte har nog med fakta kring. Det finns massor med inlägg på Facebook, artiklar i tidningar, filmer på Youtube och websiter med information om händelser eller situationer. Vad alla dessa har gemensamt är att de är skapade av någon. Och denne någon har alltid en egen agenda eller uppfattning. Det innebär att det jag läser eller ser inte kommer att ge mig hela bilden utan bara den bilden som avsändaren vill att jag ska se. Utifrån den selektiva informationen förefaller förvånansvärt många finna anledning att hata. Jag tycker det är fullt rimligt att man kritiserar, undersöker, ifrågasätter och diskuterar. Det är ibland t.o.m. vår plikt som medmänniskor. Det är inte det som jag ifrågasätter. Utan det är hatet. Avskyn. Ta vakten och 9-åringen i Malmö som ett lysande exempel. En film på 53 sekunder går som en löpeld på internet. Den visar en vakt som mycket bryskt håller fast en 9-åring som ligger på golvet. Efter att ha sett denna 53 sekunder långa filmen finns det många som ifrågasätter och kritiserar vaktens agerande och vill att detta utreds. Det tycker jag är vår medmänskliga plikt att reagera på det sättet! Såklart ska situationen granskas och utredas! Men sen finns det MASSOR som har sett den 53 sekunder långa filmen som börjar att hata och skriva en massa nedlåtande saker och hot. Inte bara mot vakten utan även mot den 9-åriga pojken. Jag skriver det igen: Efter att ha sett en film på 53 sekunder så börjar människor att hata och hota en annan människa. Det är ytterst få av de som faktiskt vet vad som hände utöver det de sett på filmen. Det började ganska snart florera diverse ”sanningar” om vad som hänt innan filmen. Den ena sanningen sa att pojkarna hade betett sig våldsamt medan andra sanningar sa att de inte gjort någonting. Mellan dessa sanningar fanns ännu fler historier. Jag är inte ute efter att ta ställning eller skapa diskussion kring just den här händelsen. Det jag funderade på under min löprunda var vad det är som gör att det går att börja hata någon, några eller något genom att bara se en film i 53 sekunder. Jag tycker det är konstigt. Och inte nog med det… det gick tydligen att hata åt båda hållen…

Det enda vi kan vara säkra på är att hat föder hat! Så nästa gång drevet sätter igång och någon skriver något hatiskt på Facebook hoppas jag att vi kan hjälpas åt att hjälpa personen tillrätta och få en mer human och nyanserad diskussion.

Allt detta snurrade runt i mitt huvud under min löprunda idag. Jag har ganska osorterat skrivit ihop det och om du har en annan tanke eller annan uppfattning så får du gärna kommentera det nedan så att jag kanske kan få nya insikter.

 

 

 

Kommentera